Dostal na smutek

 

 

Domovník Jakoubek sloužil věrně svému domácímu pánovi. Jednou rozbil dokonce hlavu malíři krajin, který nezaplatil činži a zdráhal se opustit byt. Byl za to potrestán třemi nedělemi, ale od domácího pána obdržel pochvalu a jako náhradu za prožité utrpení balíček obyčejného tabáku v ceně 8 hal.

Měl z toho nesmírnou radost, neboť si velice vážil svého domácího pána Flajšíka, který nepřestával vykládat mu vždy o tom, že sloužil kdysi na vojně a měl pod sebou stejně takovou hloupou tvář, jako je jeho domovník.

Tak ho těšily všechny sebenepatrnější důkazy přízně se strany domácího pána, a když nakonec domácí pán onemocněl, tu nepřestal mu věrně sloužit; když ráno zametal schody, plakal po schodech jako stará bába a když šel otvírat dům, kapaly mu slzy z očí. „Ten je citlivej,“ říkal o něm hokynář, kam chodil Jakoubek na rum, „rozbrečí se mně tady v krámu, div si oči nevypláče.“ Totéž říkal i lékař, který denně viděl Jakoubka. Domovník k němu chodil vždy s uplakanou tváří a se skromnou otázkou, jak dlouho to bude ještě s panem domácím trvat.

Jednou přišel na lékaře s dotazem, aby mu lékař řekl úplnou pravdu, že je na všechno připraven. A nahoře u pana domácího mluvil s nádechem jistého roztrpčení, že si pánbůh už takového hodného člověka co nejdřív povolá, jako je pan domácí, ale ti lumpové že tady zůstanou, jako je kupříkladu on sám, domovník Jakoubek. A bylo to tak dojemné, když jednou u domácích v kuchyni omdlel. Dostal kávu a řekl, když ji snědl: „Milostpaní, nelekají se, ale kdyby pánbůh dopustil a oni tak, milostpaní, byly vdovou, že bych milostpána nepřežil.“ A svalil se, jako když by vypil přinejmenším dva litry slivovice. Když ho vzkřísili pěti skleničkami koňaku (po prvé se oblízl, po druhé zase omdlel, po třetí se oblízl poznovu a dělal, že se nehýbá, při čtvrté se vůbec nehnul, jen trochu pootevřel oči, aby viděl, co je ještě v lahvičce. Když viděl, že už je tam jen jedna sklenička, dělal, že chce vstát, a když ho posadili, prosil třesoucím se hlasem o trošku koňaku. To byla ta pátá sklenička), dal se do velikého pláče a tvrdil, že nikdo tak nemá rád milostpána, pana domácího, jako on. Pak chtěl omdlít poznovu, když se však podíval na prázdnou láhev koňaku, umínil si, že to může udělat až zítra.

Druhého dne byl opět u lože domácího pána a říkal mu: „Milostpane, já jich mám moc rád.“ „Vědějí, Jakoubku,“ pravil slabým hlasem domácí, ,,já na nich taky nezapomněl při poslední vůli. Já jim za ty věrný služby odkázal něco na smutek.“ Hlas mu čím dále tím více slábl, až konečně položil si ruce pod hlavu a usnul. Když ho budili, shledali, že je studený. Jakoubek chtěl omdlít, ale vzpomenuv si šťastně, že je láhev koňaku prázdná, odešel se smutným, uplakaným obličejem. Bylo mu celkem veselo, neboť v duši stále vzpomínal na poslední slova starého pána: „Já na nich taky nezapomněl při poslední vůli. Já jim za ty věrný služby odkázal něco na smutek.“

Dostane tedy na smutek. Byl by hlasitě zajásal, ale vzpomenuv si, že se to v době smutku nehodí, nechal toho až v hospodě na rohu.

Předně řekl, že dostane něco na smutek a že mu to odkázal jeho domácí pán. Vykládal, jak věrně sloužil, a dal nalít asi celkem 20 půllitrů piva, za které zůstal dlužen.

Pak šel domů a na schodech plakal. Řval v pravém slova smyslu: „Můj zlatej milostpán, ona to byla taková poctivá duše.“

*

Pak přišlo za tři dny po pohřbu, když chtěl skočit Jakoubek do hrobky za panem domácím a křičel: „Pusťte mne, já musím za ním,“ k otevření závěti. Domácí pán v této diktoval notáři mezi jiným: „A svému věrnému domovníkovi Antonínu Jakoubkovi odkazuji na smutek deset korun za všecky věrné služby, které mně prokázal.“

„Zatracený lump,“ vykřikl Jakoubek, když měl v kapse těch deset korun, „tohle že má být na smutek. Ať to tedy na smutek je!“

Šel to propít do nejbližší vinárny, a vrátiv se domů v noci, nechal vrata otevřeny s tou blahou nadějí, že se někdo v noci vplíží do domu a vykrade truchlící rodinu po tom, který mu na smutek, když se on, Jakoubek, tak již angažoval pro smutek za života nebožtíka, odkázal na další smutek jen deset korun. A bylo to smutné, jak si to špatně spočítal. Přišel správce pozůstalosti, právní přítel rodiny, JUDr. Kamil Stein, a požádal Jakoubka, aby k soudu, kde se vyřizuje poslední pozůstalost, poslal stvrzenku, že skutečně také právoplatně obdržel vyplacený legát. A s proklínáním Jakoubek tak učinil. Ve formě obyčejného dopisu napsal: „Slavný okresní soude na Novém Městě v Praze! Stvrzuji tímto, že jsem dostal odkázaný mně obnos deseti korun z poslední vůle Františka Flajšíka, majitele domu Praha II, čís. 1012, kde jsem domovníkem. Je to málo, co jsem dostal na smutek, poněvadž jsem mu patnáct let uklízel dům, schody i jinak věrně sloužil.“ Za týden dostal rekomandovaný přípis z finanční prokuratury, ve kterém jest povolán k osobnímu výslechu na prokuraturu stran dědictví po majiteli domu Flajsikovi.

„Já to věděl,“ říkal všude Jakoubek, „že přece ještě něco dostanu na smutek.“

Když tam přišel, vyslechli ho, že dostal skutečně legát deseti korun, ale že v podání na soud, oddělení pozůstalostní, řádně nekolkoval své potvrzení, že nevyhotovil dle zákona předepsanou kvitanci, nýbrž že kromě toho, že neokolkoval náležitě své podání a stvrzenku, nezaplatil také dědické poplatky, které činí osm procent z celé odkázané sumy.

„Nic vám nedám, vy zaprodanci, já měl dostat ještě víc na smutek,“ zvolal Jakoubek v největším překvapení a rozčilení.

Následkem toho přidali mu na smutek za čtrnáct dní pro urážku úřadu pět dní a berní úřad mu zabavil nábytek, aby vymohl na něm šestnáctinásobnou pokutu kolkovní a osmiprocentní daň z dědictví po panu domácím.

Tak dostal Jakoubek na smutek.