Divadelní odbor spolku Jan Amos Komenský v Kyjevě…

 

 

Divadelní odbor spolku Jan Amos Komenský v Kijevě sehrál v neděli dne 8. ledna t. r. v Národním Auditoriu Jiráskovu hru „Vojnarka“, drama o 4. jednáních, repertoirní hru Národního divadla v Praze.

Tato dramatická práce slavného českého románopisce jest z doby mladší jeho tvorby a není právě nejvýstižnějším bodem jeho dramatické činnosti. Obecenstvo zdejší, které je vděčno za vše, co přijde ze staré vlasti, bylo úplně uspokojeno, takže lze mluviti o velkém kasovním úspěchu.

Primitivní fabule hry, šablonovitý a situační základ tvoří celou kostru tohoto dramatu. Hra neotřese nervy dnešního člověka a nezbytná milostná zápletka, toť celý fundus instruktus hry. Pí. Babánková vytvořila dokonalou postavu Vojnarky a p. Babánek postavil svůj výkon na delikátní psychologickou basi. Ostatní herci, páni a dámy, v mimice a deklamaci, podali velice dokonalé pochopení svých úloh. Svěží zjev sl. Konderlové (mladý hlas) neodpovídal její roli stařenky. Celá výprava provedena pečlivě. Jeviště pěkně se vyjímalo v nové dekoraci, provedené akad. malířem Ziegelheimem.

J- H.