😥[Dějiny českého vojska v Rusku]

 
 
 
 

V jednom z dopisů z fronty, “Dějstvujuščaja armia“, Jaroslav Hašek píše, že někdy koncem roku 1916 bude mít napsané Dějiny českého vojska v Rusku : …Polovičku práce mám již za sebou a za tři neděle budu hotov s celými dějinami českého vojska až do dnešní doby… Je otázkou zda skutečně své dílo dokončil a komu předal rukopis. Je stále naděje, že by mohl být někde založen v archivech nebo v soukromých sbírkách. Neví někdo něco bližšího? Nevlastní někdo náhodou text této práce?