Čto takoje otdelenije cerkvi ot gosudarstva

 

[Co je to odluka církve od státu]

 

Odluka církve od státu je taková forma vzájemných vztahů církve a státu, v níž se stát neváže na žádné náboženství, žádnou věrouku a žádnou církev.

Sovětská republika se ani v jediném bodě nepodřizuje církevní autoritě.

Pro sovětskou republiku není žádnou autoritou nějaké boží zjevení, vymyšlené popy.

V republice jsou si všechna náboženství rovna a nedělá se mezi nimi rozdílu.

Proletářská moc nepovažuje za nutné prosit církev, aby se modlila při různých státních slavnostech, ani nepotřebuje církevního požehnání a pomoci boží ve svém boji s buržoazií.

Dobrá puška, bodák nebo kulomet v rukou bojujícího lidu je tím nejlepším požehnáním.

V sovětské republice jsou zrušeny všecky církevní úkony, které se prováděly při narození, úmrtí a sňatku a které měly význam jenom pro kapsy popů.

Narození, úmrtí a svatba se teď prostě registrují v komunách.

Církevní sňatek je neplatný - zákonný podklad má pouze sňatek občanský.

Církevní a farní školy jsou zrušeny. Tím, že byli ze škol vyhnáni zaostalí negramotní popi a že se přestalo vyučovat náboženství, se školy osvobodily.

Místo vykládání báchorek o ráji a pekle učí sovětská škola děti žít a připravuje je k boji.

Bývalá církevní škola pěstovala farní ovečky, z kterých popi dřeli kůži.

Sovětská škola dá republice svobodné děti.

Při odluce církve od státu se náboženství stává soukromou záležitostí, o kterou se republika nestará, pokud se ovšem za ní neskrývají kontrarevoluční úmysly.

V takovém případě se osoby využívající náboženství ke kontrarevoluční propagandě předávají Mimořádné vyšetřovací komisi.

Všechny náboženské a církevní organizace v republice jsou soukromými společnostmi a podléhají kontrole sovětské moci.

Rozumí se samo sebou, že republika při odluce církve od státu zbavuje církev jako privátní spolek prostředků na plat a penzi popů, nesubvencuje chrámy a neposkytuje náklady na vzdělání duchovních.

Proto je třeba zkonfiskovat veškerý církevní majetek, movitý i nemovitý, který církevní paraziti získali z mozolů pracujících mas.

Církev systematicky udržuje lid v temnotě, v poddanství boháčů.

Církev byla druhou vládou; opírala se přitom o všechny kontrarevoluční živly a zároveň je podporovala.

Proto vláda pracujících rozdrtila vládu církve tím, že ji oddělila od republiky.