Čtenář

Poučná humoreska

 

Magistr farmacie a majitel drogerie U červeného kříže pan Lazar Domový utřel si hlučně nos, posadil se na pult a řekl k příručímu, panu Koldovskému, který s nudným výrazem v obličeji míchal rozvážně v porculánové míse zinkovou mast: „Vzdělávejte se, Koldovský, čtěte, čítejte s rozumem, přemýšlejte o tom, co jste přečetl, vypisujte si úvahy, čiňte si poznámky.“

„K službám, čtu bystře a pořádně. Večer vezmu knihu, hodiny ubíhají a čtu, stále čtu, i omdlelého mne již našli. - Nyní čtu zajímavou knihu. Už není třeba míchat zinkovou mast, pane šéfe?“

„Míchejte dál, a co nyní čtete?“ „Takovou pěknou, tlustou knížku. Sedí v lázeňské zahradě tři důstojníci, jeden z nich jmenuje se von Pölten a je to hodný člověk, ostatní jsou pijáci. Nejhorší z nich je jménem von Auserberg. Do zahrady přijde jeden profesor z toho města se svou dcerou Otylií. To je velmi hezká slečna. Von Auserberg se diví a oni říkají, že je velmi nepřístupná a zvláštní. On se však směje a sází se, že do dvou měsíců se s ní zasnoubí.

,A co potom?’ táže se hodný von Pölten. ,Potom,’ odpovídá von Auserberg, ,nechám ji na holičkách, poněvadž není šlechtičnou; platí sázka, pánové?’

‚Nemohu na to přistoupit,’ zlobí se von Pölten a zamračeně odchází. Ten třetí však na to přistoupí.

Von Auserberg vytáhne zanedlouho Otylii z vody, poněvadž ona ráda jezdí na loďce a převrhne se.

Tím má přístup do bytu páně profesorova. Slaví se zasnoubeni ke konci prvního dílu. Druhý díl začíná soubojem von Pöltena s panem oficírem von Auserberg a hodný pan von Pölten je těžce raněn.

Můžete si pomyslit, pane šéfe, že jsem chudáka litoval. Nato po souboji jde von Auserberg vypít žampus s tím třetím, s kterým se sázel, a ke konci druhé kapitoly najde je pan profesor opilé. A tu řekne mu Auserberg namáhavě, že si dělal z Otylie jen švandu a z celého zasnoubení žerty. Profesor se rozčílí, není divu, a běží domů pro karabáč, aby lháře a zrádce cti slečny Otylie veřejně spráskal, zatím však odjede von Auserberg k svému strýci, panu rytmistrovi, šest hodin odtud, kde má pan rytmistr velkostatek. On myslí, že má dobrého synovce, ten starý pán, a je rád, že ho vidí. Také chce mu všecko jmění odkázat.

Druhý den jedou k sousednímu statkáři na návštěvu, ten má dceru a jmenuje se nějak francouzsky a přání páně rytmistrovo je, aby jeho synovec si vzal dceru toho statkáře s francouzským jménem.

Von Auserberg se zamiluje do té dívky a jede koňmo domů se svým strýcem. Druhého dne, když přijdou noviny z města, vypadnou panu rytmistrovi z ruky. Je tam totiž psáno o jeho synovci, o profesorovi i o Otylce. Celý případ dojemně vylíčen. Pan rytmistr zvedne noviny se země a povídá, křičí, huláká: Holomku, bídáku, to jsi pěkný synovec, podívej se, co o tobě píší.

Synovec to přečte a odpoví: ,Nu a co je, starý pane?’ ,Že si musíš to ubohé dítě vzít.’ ,Ani mne nenapadne, strýce.’ ,Tak tě vydědím.’

‚Nebude snad tak zle, strýče.’ - ,Bude, holomku, tamhle jsou dvéře.’ - ,Dobrá,’ odpoví synovec, ,když mne vyhazuješ, tak zítra jedu do hlavního města.’ A jede. Ten druhý den nato přijede večer ten statkář s tím francouzským jménem a zůstane tu na noc. Rytmistr uloží ho do své ložnice a sám jde spat vedle do salónu. Po jedné hodině noční slyší střelnou ránu. Vyběhne, vrazí do ložnice a tu vidí svého přítele na své posteli zastřeleného ...“

Příručí přestal míchat zinkovou mast a založil si ruce.

„Je zastřelenej,“ pokračoval, „na hlavě má ránu. Pan rytmistr, to se ví, hledá hned vraha a v koutku spatří svého synovce. Zrovna jako vy, pane šéf, stojíte, tak stál ten vrah von Auserberg. Nemeškaje, řítí se rytmistr na něho.“

Příručí chytil magistra farmacie za krk a křičel: „Stisknul mu chřtán a praštil s vrahem o zem.

Magistr farmacie padl za pult a na něm ležel příručí, supaje a odfukuje . . .

*

„Umět vypravovat obsah knihy je velkým uměním,“ říká od té doby magistr farmacie, „ale mého příručího se nikdy neptejte, co četl ...“