Credo

 

 

Jsme křesťané a Boha svého máme
jak na nebesích, tak i na papíře,
i zaplatit si Boha svého známe,
tak prospíváme pěkně v svoji víře.

Jest Bohu mnoho chudých sluhů třeba,
my statisíce vyživujem kněží,
ač máme hlad, jim dáme přece chleba
a stálé časy dále s námi běží.

My hladovíme, oni tloustnou stále,
my máme radost z jejich pěkných tváří,
když zpívají hymny k boží chvále,
tu oko naše radostí jen září.

Vždyť zástupci jsou Boha oni chudí.
Kam oni stoupnou, tam i boží noha,
jich chudobný zjev útrpnost v nás vzbudí.
My krmíme je - tím i svého Boha.

Jsme křesťané a Boha svého máme
jak na nebesích, tak i na papíře,
i zaplatit si Boha svého známe,
tak prospíváme pěkně v svoji víře.