Chirurgie a celní sazba

Historka o lidském neštěstí

 

Seznámil jsem se s ním při obědě v lázeňské restauraci jedněch menších českých lázní.

Zpočátku nebyl mně nijak nápadný, vyměnil jsem s ním několik bezvýznamných slov a asi po dvakráte svačili jsme spolu na terase restaurace. Byl, jak se zdálo, dosti skoupým na slovo a já sám byl líný, a tak jsme nikdy spolu dlouho nehovořili.

Až jednoho dne četl jsem v novinách zprávu o zázraku moderní chirurgie, která tenkrát proběhla všemi novinami a které jsem se velice podivil. Bylo to něco vpravdě překvapujícího. Můj málomluvný protějšek seděl pohodlně opřen o křeslo a kroutil si právě cigaretu.

„To si, prosím, přečtěte,“ oslovil jsem ho a podal jsem mu noviny, „to je vskutku velkolepé!“

Naklonil se pro noviny a přelétl rychle zrakem zajímavou zprávu. Okamžitě mně noviny vrátil, takže mne to zarazilo.

„Znám to,“ odpověděl, usmívaje se unaveně, „znám to všechno.“

„Račte být snad lékař?“ otázal jsem se.

„Nikoliv, ale pozoruhodný předmět, nejsem vlastně člověk, nýbrž spíše jakási sbírka a složenina.“

Tomu jsem nerozuměl, zdálo se mně, že se můj protějšek zbláznil.

„Souvisí to se sportem a politikou,“ pokračoval.

Ještě jsem ničeho nechápal a bylo mně velice těžko dělat přitom moudrý obličej.

Zdálo se, že ho to mrzí. „Musím vám všechno vysvětlit, pak budete chápat. Jak zde sedím, jsem jen zpolovice přirozený, pravý člověk, ostatek jest umělý výrobek, díky chirurgii.“ Zakabonil se a na jeho nose objevily se starostlivé vrásky.

To mne tak polekalo, že nebyl jsem schopen slova.

„Vy se lekáte,“ pravil, „ale nedivte se. To se datuje od počátku mé kariéry. Kdysi jako nezkušený mladík měl jsem souboj, který mne stál nos. Tak mně udělali nový, použivše k tomu kůže z čela. Od té doby dostávám na nos vrásky a škrabu se na čele.“

Abych něco řekl, prohodil jsem laskavě: „Je ale velmi zdařilý.“

Usmál se. „Domníváte se, že ihned byl můj nos takový? Nikoliv, byla to věc, podobající se zprvu nosu Kalmuků a později hadru, ale v Paříži opravil mně nos specialista tím, že mně vstřikl do nosu parafín. Předložil mně několik modelů a já se rozhodl pro římský nos. Dnes už se může každý na něj dívat.“

Vytáhl z kapsy zrcátko a láskyplně díval se na výrobek moderní rhinoplastiky. „Víte,“ hovořil dále, „je to jedna radost, pracovat s chirurgy. Když jsem z automobilu vyletěl na strom a rozbila se mi lebka, nahradili scházející kus celuloidem, abych té ztráty neželel. Prosím, račte se laskavě přesvědčit, je to jako by ji ulili.“

Sňal paruku, kterou jsem teprve teď zpozoroval.

„Můžete mně věřit na slovo,“ řekl vřele „že když později při sáňkování ztratil jsem kus kosti podramenné, byla úplně roztříštěna, tu mně chirurgové zasadili místo ní pěknou stříbrnou rourku, tak dovedně až jedna radost.“

„To jste ale hodně zkusil,“ poznamenal jsem důrazně.

„Ještě to ušlo. Co jsem měl také dělat. Posledně, když jsem spadl s koně a rozmáčkl si ledviny, tu kdyby mně nebyli chirurgové nahradili pochroumanou kusem telecí ledviny, tu ptám se vás, co by ze mne bylo? A že mně spojili rozbitou hlavní tepnu rourkou z alumínia, to bylo rozhodně uměním, dokonalým uměleckým kouskem.“

Vyjádřil jsem svůj podiv.

„Ano,“ pravil zřejmě potěšen, „sport mně tak dalece neuškodil, jako ta zatrolená politika. Když mne zvolili poslancem a byla první velká debata ve vídeňském parlamentu, tu mně můj politický odpůrce smáčkl tak při škrcení krk, že bylo hrdlo nadobro poroucháno. Co si chirurgové mohli počít, než že mně udělali otvor do žaludku, kudy šest neděl do mne lili bujón a tak mne vyživovali. Vykřesal jsem se z toho, ale otvor v žaludku nedal jsem si zašít, neboť člověk nikdy neví, co ho čeká.“

Vyjádřil jsem svou úctu nad takovou obezřetností.

„Není třeba,“ odpověděl, „nemohu si celkem vzato stěžovat, dokonce jsem na sebe trochu hrdý, znají mne po celé Evropě a byl bych spokojen, kdyby nebylo těch zatrolených německých hranic.“

„Hranic?“

„Ano,“ řekl smutně, „těch hranic. Mám v Německu jistou záležitost skoncovat a jestli byste chtěl jeti se mnou, podívat se třebas do Berlína, bylo by mně to velkým potěšením a uviděl byste, co bude na hranicích. Pozítří jedu.“

Myslel jsem si, proč bych se nemohl podívat do Berlína a tak ukončit svou dovolenou, pak jsem byl zvědav, co bude, i svolil jsem k cestě.

Jeli jsme. Můj zajímavý, z tolika cizích částí složený společník bavil se živě se mnou, ale pozoroval jsem, že to činí jen z toho důvodu, aby zakryl svůj nepokoj.

Krátce před pohraniční celní revizí, když jsem pečlivě ukryl všechny předměty podléhající clu, ozval se můj společník: „Což vám je hej, vy si ušetříte všechny ty sekatury, ale já, já nemohu, mne příliš dobře znají zde v Německu.“

Byli jsme již na celní stanici.

Celní úředník namaloval křídou na můj kufr a zavazadla několik hieroglyfů a mohl jsem jít. Též cestovní zavazadla mého nového přítele byla opatřena podobnými hieroglyfy, on však zůstal ještě v sále. Vyzval jsem ho, aby šel se mnou, on se však smutně zasmál.

A skutečně! Nyní přišel vrchní celní úředník s tlustou knihou celní sazby a se spoustou formulářů a počal mého ubohého společníka vyslýchat. „Přibylo něco nového?“

„Děkuji, nic zvláštního.“

„Dobře, pak máme zde tedy jen několik známých clu podléhajících předmětů. A to číslo 343 celního tarifu, celuloid, metrický cent 200 marek, dělá pro váš kus lebky 33 feniků, okrouhle 35.“

„Ale já ji povezu nazpět.

„Může být, pak ale musíme ten kus zaplombovat. Jest to předpis. Dále máte v sobě alumínium, číslo tarifu 845, poněvadž je zpracované. Metrický cent 12 marek, nestojí za řeč ten váš kousek, řekněme okrouhle 5 feniků. Dobře. Dále parafín jako náhrada léčivých prostředků, číslo 388. Clo činí 40 marek na tisíc kilogramů. Platíte dvě setiny feniku, okrouhle 1 fenik. Dále stříbrný drát nebo rourka, vše jedno. Číslo 772. Jest pozlacen? Není? Pak jen 100 marek za 100 kg, to činí ve vašem případě 20 feniků. To by bylo všechno. Máte snad něco nového?“

„Nepatrnou ledvinu telecí.“

Úředník se zasmušil. „To je nemožné,“ řekl přísně.

„Proč to? Ona mně přece zcela dobře slouží.“

„Ó zajisté, ale nemohu si pomoci. Ledvinu nemohu pustit přes hranice, neboť, prosím, je zde zákon ze dne 3. ledna 1900, kterým jest zakázán průvoz masa v krabicích neprodyšně uzavřených nebo v podobných nádobách.“

„Ale dovolte...“

„Zde nemohu nic dovolovat. My přece v Německu si nemůžeme nechat zničit naše dobytkářství. Nechte zde ledvinu.“

Vmísil jsem se skromně do hovoru: „Nebylo by možno učiniti snad výjimku při stávajícím nedostatku masa?“

Úředník se na mne přísně podíval a řekl: „Ledvina zůstane v Rakousku.“

„Pak já taky!“ odvětil můj ubohý přítel.