Chi va piano va sano

 Kdo jde pomalu, jde zdravě. (Italské přísloví)

 

Nejkrásnějším dokladem o tom, jak správa státních drah stará se o rychlé železniční spojení mezi Prahou a Jílovým, jest dojemný případ, který zažila rodina Desortova z Jílového.

Manželé Desortovi byli teprve nedávno spolu. Jemu bylo pětadvacet let a jí devatenáct. Milovali se s vřelou vroucností a vždy jednou za týden vydali se pěšky z Jílového do Prahy, aby zde nakoupili různé potřeby.

Jednoho dne se stalo, že, poněvadž byli spolu již tři měsíce, se v Praze pohádali a mladý Desort, nedbaje zrazování svých přátel koupil si jízdní lístek, opravňující ho k použití třetí třídy ve vlaku, který se chystal odjeti z Františkova nádraží do Jílového. Jeho mladá manželka vydala se pěšky k domovu a dorazila také ještě to odpůldne domů.

Uplynulo čtrnáct dní a pan Desort dosud nepřijížděl. Nebylo však tak zle, neboť večer čtrnáctého dne vlak, který vezl pana Desorta, urazil již dva kilometry a projížděl již majestátně mezi Vinohrady a Vršovicemi.

Uplynuly další tři neděle a četnictvo marně pátralo po celých Čechách po panu Desortovi.

Za další týden přestala paní Desortová plakat a poněvadž jistý Cetlovský stal se jí velmi sympatický jako neúnavný její těšitel, zahájila po dalších šesti nedělích kroky, aby pan Desort byl prohlášen za zemřelého. Ale vlak s panem Desortem pohyboval se plnou parou mezi Vršovicemi a bohdaleckým tunelem.

Než soud vyřídil žádost nešťastné paní Desortové, uplynuly tři měsíce. Vlak s panem Desortem opouštěl již bohdalecký tunel.

Zatím přistěhoval se již Cetlovský k opuštěné paní Desortové a právě když za rok po záhadném zmizení pana Desorta vypršel již den, kdy úředně byl pokládán za mrtvého, porodila nešťastná paní zdravá dvojčátka, z nichž jedno patřilo panu Cetlovskému a jedno jí.

Ale vlak s panem Desortem statečně přemáhal větřík, vanoucí proti němu a ujížděl, mocně supaje, ke krčskému lesu. Když urazil tak pět set metrů, zapletly se zatím vousy pana Desorta, přesahující již přes okno vagónu, do osy lokomotivy a v zájmu rychlé dopravy bylo nutno podati žádost na ministerstvo železnic, aby bylo povoleno panu Desortovi jeho vousy ustřihnout.

Dvojčátka paní Desortové-Cetlovské během doby, než byla žádost ministerstvem železnic vyřízena, naučila se chodit a mluvit. A když počala chodit do školy, vlak s panem Desortem měl ke Krči již jen šest set metrů. Ve škole dobře prospívala a záleželo na rozhodnutí rodičů, mají-li studovat nebo jít na řemeslo. A pan Desort s blaženým úsměvem projížděl Krčí.

Hošíci paní Desortové-Cetlovské byli dáni přece jen na studie. Učili se s výborným prospěchem a připravovali se k maturitě. V den šťastně odbyté maturitní zkoušky vlak s panem Desortem vřítil se do nádraží v Bráníce.

Hoši studovali práva a když měli odbytu třetí státní zkoušku, mohl zvolati hrdě zešedivělý strojvůdce vlaku, který vezl pana Desorta: „Už máme za sebou patnáct kilometrů!“

Jeden z obou právníků věnoval se advokacii a druhý soudnictví. Když si první otevřel kancelář, druhý byl právě jmenován adjunktem u okresního soudu v Jílovém, kde první začal provozovat advokátskou praxi. K jejich cti budiž řečeno, že oba pilně chodili ke hrobu svých rodičů, kteří zemřeli před desíti lety.

Ale vlak s panem Desortem byl už na Závisti. Oba Desortové-Cetlovští našli si také družky svého života a takřka současně slavili křest svých prvorozenců, když vlak s panem Desortem majestátně vinul se podél Vltavy a před Jarovem zastavil se, poněvadž vjel na brouka roháče. Statečný brouk odnesl to pouhým leknutím, ale lokomotiva byla porouchána tou měrou, že nežli ji jakž takž opravili, chodili nevlastní vnukové pana Desorta do školy.

Pak už to šlo lehce kupředu od Vranova údolím k Jílovému a díky zděděným vlohám udělali i vnukové pana Desorta maturitní zkoušky s výborným prospěchem.

Věnovali se studiu medicíny, odbyli si vojnu, chodili domů z Prahy na prázdniny, považujíce to za malou procházku - a vlak s panem Desortem byl již vzdálen jen padesát metrů od stanice Jílové, když tu horkokrevný pan Desort vykřikl: „Ke všem čertům, kdypak už budu na místě!“

Vlak se ihned zastavil, všichni konduktéři se přibelhali a třesoucími se hlasy zapřísahali pana Desorta, aby se neukvapoval, ale tu on v přenáhlení způsobil takovou výtržnost, že rozbil jednu okenní tabulku a jednomu ze stařečků konduktérů dal svou svraštělou rukou pohlavek.

Pak už jeli jen den a noc a na stanici odevzdali pana Desorta četnické patrole.

A nyní prosím, připravte si kapesníky, abyste zaslzeli nad tou tragikou osudu, který tak ošemetně zahrál si s rodinou Desortovou.

Pan Desort ke svému překvapení ocitl se u okresního soudu v Jílovém pro poškození cizího majetku a urážky úřední osoby, totiž konduktéra.

Soudil ho nevlastní syn a obhajoval ex offo druhý nevlastní syn. Při zjištění generálií dozvěděli se všichni tři, jaký blízký příbuzenský poměr je mezi nimi a z nenadálé radosti i žalosti zároveň ranila všechny tři mrtvice. Nevlastní vnukové pana Desorta, když se dověděli o tomto dramatu, oběsili se na nádraží, na lokomotivě, která jim přivezla nešťastného nevlastního děda.