Češskij vopros

 

[Česká otázka]

 

Dohoda českých vojsk s představiteli sovětské moci znamená krach politiky Dohody.

Živelný převrat přivedl česká vojska k rozchodu se spojenci. Vůdci české kontrarevoluce se zastřelili. Za půldruhého roku se čeští vojáci naučili trochu přemýšlet a uvažovat.

Oklamáni spojenci, kteří jim slíbili do osmnácti měsíců parníky, jež je dopraví do vlasti, a pak jim přikázali podporovat Kolčaka, chránit sibiřskou magistrálu, bojovat proti povstavším dělníkům a rolníkům na Sibiři, octli se v ohnivém kruhu revolučního požáru. Nadarmo jim francouzský generál hrozil, že odmítnou-li bojovat proti bolševikům, nedá Francie Československé republice už ani frank.

Důstojníky, kteří přišli s tímto roztomilým návrhem, přivítali vojáci heslem „ ...do bot“, což v překladu znamená „nakašlat“.

Pohyb těchto vojenských mas doleva a krach imperialistické politiky spojenců naplnily zvláštní vlaky na trase Irkutsk - Čita - Vladivostok politickými a vojenskými představiteli Československé republiky.

Utíkali před bolševiky i před vlastními vojáky. Prchali před rudou bouří. Nemohli se už objevit před svými oklamanými krajany. Děsila je těla českých komunistů, které kdysi postříleli mezi Penzou, Samarou a Vladivostokem. Česká vojska uzavřela dohodu se sovětským Ruskem. Jejich boj za Ústavodárné shromáždění končí v ešalonech, v nichž si razí cestu do přístavu Vladivostok.

Čechoslováky, kteří byli v poslední době v armádě, lze rozdělit do těchto skupin:

1. Národní „socialisté“ - maloburžoazní element, krajně nacionalistický. Nejsou to socialisté. Doma ve vlasti organizovali žluté odbory.

2. Čeští sociální demokraté, kompromisníci. Pokládají se za „pokrokovou“ složku českého dělnického hnutí, avšak ve skutečnosti často socialistické hnutí brzdí; jsou pravicovější než ruští menševici.

3. Čistě buržoazní elementy typu pravicových eserů - důstojnictvo, úředníci a inteligence. Sem patří všechny buržoazní strany - jak bývalí realisté (jejichž vůdcem byl profesor Masaryk), tak čeští kadeti (liberální mladočeši).

4. Násilně zmobilizovaní po známém kontrarevolučním vystoupení Čechoslováků. To je element, který pro proletářskou revoluci mnoho slibuje. Do této skupiny můžeme zahrnout i uvědomělé revoluční dělníky - ke spojencům měli pohrdavý vztah. Vývoj událostí našel svůj ohlas ve všech skupinách.

Skupina čtvrtého typu přivítala s radostí převrat a vítězství sovětské moci. Z první a druhé skupiny přešly ke čtvrté uvědomělejší elementy, na které převrat psychologicky zapůsobil.

Třetí skupina se octla v žalostném postavení. Vystoupili proti Kolčakovi, spoléhajíce na esery a menševiky ve východní Sibiři, na takzvaný Střed, aby zadrželi postup proletářské revoluce na východ. To se však nepodařilo. Byli generály bez vojska.