Českým revolucionářům

 

 

Svůj prapor vypnem na oblaka

a do daleka servem s orla peří....

byť nikdo v světě nešel s námi,

svou svobodu si vybojujem sami!

 

Jen všichni chtít, by jméno v Činu žilo.

My byli v Artois i na Dobrudže pláni,

pět legionů v Champagni se bilo

a v Pikardii mřít šlo bez váhání

a epocha se rodí pro náš národ nová

za hřmění děl v té bitvě u Zborova.

 

My nesložíme zbraň, byť vše se spiklo proti,

děs vzbudíme a hrůzu v srdci Austrie,

byť nikdo v světě nešel, hoši s námi,

my s Austrií se bíti budem   s a m i !

 

Zde použit strojopis básně z Památníku národního písemnictví > Literární archiv > fond Břetislav Hůla