ČESKÉMU VOJSKU

 

 

Den starý prch, jej nový vynahradí,

ať celá Austrie se v sutiny jen zřítí,

den nový zvěstujte, vy vyvolenci mladí,

by na troskách teď nové vzešlo žití.

 

Zdi tvrzí Austrie ať padnou v kruté bouři,

svůj ortel smrti podepsala zpředu

za oceány krve, k nebesům, jež končí.

Dnes v rukou bodáky a české srdce z ledu.

 

Nuž směle vpřed, vy naši průkopníci,

tvar zbořte dávný, srovnejte jej s zemí.

Slyš písně válečné teď refrén hřmící

nad hroby mučedníků, kteří dřímou němi.

 

Kupředu, hoši, kupředu, zvěst nesmrtelných činů!

V kroniku předků zapíšem

ten slavný zápas synů.

 

Zde použit strojopis básně z Památníku národního písemnictví > Literární archiv > fond Břetislav Hůla