[BEZ NÁZVU]

 

 

Byla to radost,

když přišlo jaro.

S jásavou písní přelétlo krajem,

pasáci v polích křičeli halasně,

práskali biči radostí v hroudy.

Byla to radost,

blahý čas pro ně.

Praky zas mrštně rvali se spolu.

Přišel čas bitev. Rozbité hlavy

hlásaly kraji, že přišlo jaro.

Po polích, na nichž osení mladé

ve vlahém větru sklánělo stvoly,

nadávky hlasem mladistvým zněly,

zatímco v městě ve školách děti

v lavicích úzkých z čítanek četly,

že přišlo jaro . . .