[BEZ NÁZVU]

 

 

Břízo má, břízo,

tráva kde voní,

vypínáš vzhůru štíhlý svůj kmen.

Břízo má, břízo,

prchne čas letem,

listí tvé svěží zničí ti mráz.

Břízo má, břízo,

mládí mé prchá,

čas, svět mi vyrval z duše mé jas.

Břízo má, břízo,

unaven stojím,

na světlý hledím se smutkem den.

Břízo má, břízo,

za zimní doby

vzpomenu někdy na tvůj snad kmen.