Br. Jiří Pichl

nár. soc. redaktor a obecní starší na Královských Vinohradech

 

Moudré kterési přísloví praví: Nesuďte dle zevnějšku! Často drsná skořepina tajiti může ušlechtilé jádro i naopak.

A skutečně: kdybychom měli souditi dle zevnějšku, pokládali bychom bratra Pichla za nějakého miniaturního Babinského, Roszu Šandora či Rinalda Rinaldiniho. Jeho ponurá tvář s obrovskými vyježenými kníry a zarputilýma očkama za skly skřipce nevzbuzuje v člověku důvěry.

A zatím v pravém odporu se svým odstrašujícím zevnějškem je br. Pichl jedním z nejsrdečnějších lidí v Čechách, který veškeru svou mírnou moudrost a uhlazenost ukládá pečlivě do svého žurnálu, ačli ji předtím už dobrosrdečně neroztrousil ve svých přednáškách mezi důvěřivé posluchače.

Jeho sebevědomí nejde sice tak daleko, aby svůj žurnál pokládal za nejlepší na světě, ale je přesvědčen v hloubi duše, že po New York Heraldu, Times, Daily News a Matinu je hned na prvním místě jeho list, co se týče úvodníků.

Redaktor Pichl je veskrze mužem pokroku a tak i jeho žurnál předhonil během času sám sebe a vychází nyní vždy o den dříve: úterní číslo v pondělí, páteční ve čtvrtek, sobotní v pátek atd.

Mimo svůj list je br. Jiří Pichl vynikajícím řečníkem a je na požádání vždy ochoten přednésti svůj skvělý repertoár, který vozí s sebou po vlastech a jenž sestává ze tří prohloubených přednášek: O bitvě na Bílé hoře, O Svatopluku Čechovi a O úkolech vzdělávacích spolků. Cyklus tento rozšířil právě o čtvrtou přednášku Dojmy z cest po Cařihradě; bylť se v tomto exotickém městě zdržel půldruhého dne, kteréhožto času využil znamenitě k tomu, aby rozšířil mezi Turky hnutí antimilitaristické a agitoval proti zamýšlenému vyhubení pouličních psů cařihradských.

Zbývá ještě uvésti několik životopisných dat: Br. Jiří Pichl narodil se… ale nikoli, to nesmíme prozraditi! Redaktor Pichl je zaručeně zachovalý mládenec a nesnese, aby se mu někdo probíral v křestním listě. Je to příslovečná známá skromnost všech starých panen a konzervovaných mládenců. Zachovalost jeho je skutečně prokázána, což můžeme s uspokojením konstatovati, neboť ani jeho političtí odpůrci nemohli mu doposud ani jednoho levobočka vyčísti - a to znamená mnoho v našich poměrech!

Jednu však z nepřátelských výtek musí přece svědomitý životopisec uvésti: Pro jeho náklonnost k parfému nazývá jej soudruh Němec z Práva lidu „bratrem Voňavkou“. A skutečně: Redaktor Pichl po způsobu starodávných rozkošníků zbožňuje odéry a jde-li do společnosti, napouští se parfémy, aby šířil kolem sebe libé vůně, - což se nedá říci o nohách soudruha Němce.