Bláznivé historky

 

 

V sanatorium dr. Šimsy byl v ošetřování jeden inženýr, který trpěl fixní ideou, že je kulový král a že ho kulové eso přebije. Nic nebyly platny koupele, ani procházky a dieta, panu inženýrovi to nemohl nikdo vymluvit. Dělali jsme tenkrát se sdružením abstinentů poučnou vycházku do onoho sanatoria a pan asistent, který nás prováděl předvedl nám též chorého inženýra.

„Ano pánové," vzdychal pacient, „já jsem kulový král a mne přebije kulové eso."

„Pane inženýre," zaklepal jsem mu na rameno, „neobávejte se ničeho, kulové eso je v taloně." Za dva dny byl pan inženýr vyléčený propuštěn ze sanatoria.