Bestia triumphans

 

 

Triumfující bestie - to je krvežíznivá buržoazie a zrádci dělnického hnutí, kteří zavraždili veliké vůdce světové revoluce Karla Liebknechta a Rosu Luxemburgovou, to jsou kapitalističtí mordýři, kteří proti nám bojují nejen válkou, ale i zákeřnou vraždou.

Výstřely vypálené do zad Karlu Liebknechtovi se staly signálem. Vzplála poslední veliká bitva - bitva proletariátu všech zemi proti buržoazii a renegátům všech států.

Nám, účastníkům největšího převratu v dějinách lidstva, připadl slavný úděl jít zabíjet, ničit „bestiam triumphantem“, triumfující bestii - buržoazii.

Vojenská revoluční ofenzíva proletariátu na všech frontách, ve všech státech, která má za cíl dobýt státní moci - to je heslo našich dní.

K tomuto cíli však můžeme dojít jen přes mrtvoly buržoazie a zrádců dělnického hnutí.

Každý z nás si musí být vědom, že je třeba bojovat nemilosrdně a že je naší povinností zúčastnit se boje za vítězství dělnicko-rolnické revoluce ve všech státech, kde proti diktatuře proletariátu povstala buržoazie, zaostalí a tupí měšťáci, vykořisťovatelé, maloburžoazní elementy, kulaci a zrádci dělnického hnutí.

Ti všichni jsou ta triumfující bestie, která, dříve než zdechne, chce ještě v poslední chvíli zahubit mnoho bojovníků za svobodu.

Proto buržoazie, ještě než byla sama dobita, zastřelila Karla Liebknechta a Rosu Luxemburgovou.

To byl poslední záchvěv. Není daleko den, kdy všude v Evropě a na celém světě budou zrádcovské a kompromisnické vlády smeteny a kdy vláda pracujících zvítězí nad kapitalisty, kulaky, obchodníky a bankéři.

Je to vláda sovětů, neomezená diktatura proletariátu.

Na místě kompromisnických vlád, podporujících privilegia buržoazie, bude v Rudé Evropě, v Německu, Rakousku, Maďarsku, v Čechách, Itálii, Jugoslávii, Francii i v Anglii jediná vláda - vláda dělníků a rolníků, vláda chudiny živící se vlastní prací.

Ať celou Evropu zalije krev buržoazie a zrádců dělnické věci.

To je naše odpověď „bestiae triumphanti“ za vraždu Karla a Rosy.