Armija admirala Kolčaka

 

 

18. listopadu 1918 padla „Všeruská prozatímní vláda“ a na obzoru Ruska se objevily nové hvězdy reakce, které s drzostí mezinárodních dobrodruhů „en gros“ vyhlásily za nejvyšší moc ve státě Radu ministrů z šlechticů, kapitalistů, statkářů a carských generálů.

Tito darebáci vydali prohlášení, v němž se carský admirál Alexandr Vasiljevič Kolčak jmenuje „vrchním velitelem veškeré Rusi“.

Kolčak vydal 19. října pro obyvatelstvo Ruska rozkaz o tom, že hlavním cílem je vytvořit bojeschopnou armádu pro vítězství nad bolševiky.

Obětavost a bojové nadšení této Kolčakovy armády výborně dokumentují Kolčakovy denní rozkazy vojskům západního frontu, a to č. 16, 17 a 20:

„Vzhledem k stále se množícím případům ztrát vojenské výstroje a výzbroje, zbraní, nábojů atd., jakož i jejich prodeje civilnímu obyvatelstvu, nařizuji na základě čl. 31 kn. SVP, 1869, 4. vyd. zostřit veškeré tresty.“

Admirál Kolčak svým chlapcům dále oznamuje:

„Nařizuji, aby byl přesně dodržován rozkaz vrchního velitele z r. 1915, č. 34, jímž se odsuzují k trestu smrti provazem všichni, kdož se na bojišti provinili dezercí.“

Postrašiv své vojáky rozkazem vrchního velitele z r. 1915 (Nikolaje Nikolajeviče), Kolčak zjišťuje, že všichni dobří vojáci v případě invalidity dostávají: řadový voják - 120 rublů ročně, důstojník - 600 rublů, štábní důstojník - 800 rublů; v případě smrti - salvu na pohřbu.

Je však třeba šetřit, a tak Kolčak v rozkaze ze 16. prosince oznamuje, že peněžité odměny za hrdinství v boji se dočasně zastavují a místo nich bude za hrdinský čin udělována pochvala v rozkaze.

Koukáte dlouho do rozkazu a nikde o pochvale ani zmínka.

Znamená to, že nejsou žádné hrdinské činy? Chyba.

V rozkaze vrchního velitele generálmajora Syrového se uděluje pochvala plukovníku Hafnerovi za statečnost, kterou projevil ve vsi Bejkarzli.

Zeptejte se na to tatarských rolníků z Bejkarzli a oni vám řeknou, že hrdinný plukovník Hafner „odvlékl ze vsi hodně syer, bzan, saryk“, tedy krav, telat a ovcí.

To byl hrdinský čin plukovníka Hafnera ...

A ostatní jsou téhož druhu.