Aféra s dalekohledem

 

 

Seděl jsem v horním Bolzanu na verandě hotelu Liberata Vinottiho a přemýšlel o tom, že pan Liberato Vinotti má asi letos špatné obchody, že byl zde hned s lahví vína a tituloval mne při tom excelencí. Přistavil také ke stolu dalekohled na stojanu a pravil velmi přívětivě, že namířil dalekohled do údolí grünbašského, kde uvidím mlýn Auingerův. Není sice nic zvláštního na tom mlýně, ale je zajímavý tím, že zahrazuje pohled do grünbašského údolí, takže z údolí není ničeho vidět.

Rád se za každou službu mně prokázanou stávám vděčným, proto jsem se podíval dalekohledem tím směrem, kde nebylo ničeho vidět, a seznal jsem, že opravdu nelhal pan Vinotti, a poděkoval jsem mu za jeho laskavost.

„Ó,“ řekl radostně hoteliér, „excelence ráčí být zcela jiného kalib,ru než ten tlustý pán, který přijel předevčírem a jmenuje se Gallus Riesenhuber a je z Německa. Sedl si také na verandu, a když jsem k němu přistrčil dalekohled, počal křičet, že se nechce dívat dalekohledem, že má dost těch dalekohledů.

,Dejte to pryč!’ křičel, ,nebo to rozbiju!’ - V deset hodin sem přijde, a to musíme odstranit dalekohled. Náš malý sklepník nevěděl, že ten pán je blázen, tak zas odpůldne, když jsem byl pryč, přistrkával mu dalekohled ke stolu, a tu on ho chtěl shodit s verandy na střechu stáje a jen tak tak, že mu ho dva turisti vyrvali. Jinak však je to velmi dobrý host. Od rána do večera jí na verandě, v lokále, ve svém pokoji a stále zvoní na číšníka: .Dejte mně, dobrý člověče, udělat bifteček, ať mně sem dají amoletku.’ Vydrží na verandě u láhve vína dlouho do noci, a pak zpívá smutné písně až kuchařka v kuchyni dá se do pláče. V noci chodí po pokoji a je ho slyšet vzdychat až na dvůr. Někdy, i ve tři hodiny ráno, začne zvonit, a když přijde pokojská, ne snad aby ji štípal do ramene, ale ptá se jí: ,Cožpak, děťátko, nemohl bych dostat bifteček nebo amoletku?’ Vida, už je tři čtvrtě na deset, to musím odstranit dalekohled, aby zas neudělal nějakou výtržnost.“

Pan Liberato Vinotti byl však zklamán ve své naději, neboť se setkal s tlustým pánem právě na schodech. „To jest ohavné!“ slyšel jsem jeho hlas, „stále ten dalekohled, kdy budu mít jen trochu klidu!“ Supaje vstoupil pan Gallus Riesenhuber na verandu a soucitně se mne tázal: „Odpusťte, ale sázím se, že ani vám nedali pokoj s tím zatroleným předmětem.“ Posadil se k mému stolu a vzdychaje zadíval se dolů na druhou stranu dvora.

„Ani si nedovedete představit, jak to bylo krásné, když po dvoře pištěla kuřata. Jejich pípání bylo slyšet tak hezky sem. Ale už se to nevrátí. Všechny jsem je snědl a oni si nezaopatří jiné. To je nesvědomitost. Ovšem že by vám tu povídali o samých údolích. To dovedou žvanit o Eisneckém údolí, a že je odtud vidět nějaká Abtaythal a Marmalata, ale když chce člověk kuře, tak ho nemají. Už nemají ani kohouta, také jsem ho snědl, slepice jsou také pryč a oni vás teď krmí samým Abtaythalem a Marmalatou. Že jsem jen jezdil na svatební cestu! Ostatně, manželka je také pryč.“ - Málem bych se ho byl zeptal, jestli ji také snědl, ale on se zadíval tak smutně na věž nějakého kostela v údolí, že mně ho bylo líto.“

„Kdyby alespoň zde pěstovali krocany,“ vzdychl Si; takový krocan již něco vydá, kuře je proti němu malinký vrabeček. Tak mně však připadá, že místo užitečných krocanů pěstují tu ledovce. Napřed vám ukáží hory a pak se vás teprve optají, zdali byste si nepřál něco k jídlu. Jsou to zatracené poměry. Chci míň vrchů a víc kuřat. Nešťastná svatební cesta!“

Za řeči vypil láhev vína a pustil se do pečeného selete.

„Je to jediné sele v celém Horním Bolzanu,“ řekl smutně...Nepěstují je racionelně, a když nějaké se objeví, pošlou je do Meranu. Tam všechno zhltnou rekonvalescenti. Je to nějaká pořádná krajina. Ani rumpsteak zde nedostanete. A když jsem dostal předešle chuť na nadívaná holoubata, musil jsem jeti až do Inšpruku, to je odtud 120 kilometrů. Snědl jsem čtyry po dvou korunách. Šestnáct korun však stála dráha, tak se trochu prodražila. Zdejší Taliáni bojí se holoubátko zabít, a ono je přec mnohem hezčí, když má takovou vypečenou červenou barvu. Na tuhle svatební cestu do smrti nezapomenu... Ano, amoletku mně můžete udělat,“ řekl číšníkovi, který se přišel optat, jestli si po seleti ještě něco nepřeje, „nebo raději dvě, jednu s malinovou a jednu s meruňkovou zavařeninou.“

„Meruňkovou jedla nejraději moje manželka,“ dodal smutně, „a já ji také rád. Ovšem, zdejší zavařeniny nestojí za mnoho. Nejlepší jsme jedli v Pasově, a teď je musím jíst horší, a k tomu sám a sám. Jestli dovolíte, tak vám povím své neštěstí, napřed však si objednám ještě kousek sýra od Tramina. Dá se jíst, ačkoliv v Maienfeldu ve Švýcařích jedl jsem lepší sýry. Jednu radu vám mohu však dát, týkající se sýrů. Přijdete-li směrem k Levicu do Pölzu, nedejte se klamat, když vás budou chtít vést na pölzeskou almu, odkud prý je hezký pohled na nějakou kotlinu, plnou vody, zvanou Laldo nazza. Tam vám totiž nabídnou ke koupi jejich vlastní gorgonzolu. Místo alpských bylin dávají tam do toho sýra mateřídoušku. Dost je na tom, že ji vidíte všude kvést, ale nemusíte ji také mít ještě v žaludku. Co z toho máte, když se vám nad modrou vodou Laldo nazza pölzeská gorgonzola nadýmá? Mám to nešťastnou svatební cestu! Nežli vám to dále povím, dovolím si upozorniti vás na to, abyste nevěřil klobásům z oslího masa, tak vychvalovaným zdejšími domorodci. Snědl jsem jich předešle na zkoušku osm, ale nebylo mně příliš dobře po nich. Stěží jsem snědl zadělávané skopové s parmazánem a nějakou tu amoletku. Abych tedy vám stručně sdělil, jak jsem se ocitl na této smutné svatební cestě, měl bych vám napřed mluvit o svém obchodu s kávou v Altoně. Druhy kávy vás však nezajímají, a proto uvedu vás přímo do pisáren. V korespondenci sedí dnes mladý člověk ale dřív tam sedávala Jindřiška. Byla to výborná korespondentka, a mne, svého šéfa, nemohla vystát. Já byl tlustý a ona byla taková štíhlá, průsvitná, že bylo vidět její kosti Ale mne zmámila svým pohledem. Počal jsem si jí všímat a viděl jsem, že měla velký vztek, kdykoliv jsem se objevil v korespondenci. Počala skřípat zuby, koulet očima, a to mne mátlo, milý pane, mátlo mne to, až pomátlo. Jednoho dne zdržel jsem ji po úředních hodinách a řekl k ní: Slečno Jindřiško, dávám vám tímto výpověď.’ Zbledla a ptala se proč. ,Poněvadž si vás vezmu,’ řekl jsem pokud možno hrubě, aby jí to imponovalo. Lekla se tak, že počala koktat: ,K službám, pane šéf.’ Strčil jsem jí na prst zásnubní prsten. Později mně říkala, že si mne vzala z leknutí, ale to nevadilo, já byl šťasten. Kdo nás dva viděl, nemohl se ubránit smíchu. Já jako sud a ona tenounká. Víte, že vážila o svatbě jako pytel moluky kávy I. jakosti, právě 40 kilogramů? Vyjeli jsme na svatební cestu do hor, poněvadž jsou nám tam u moře vzácný. Na cestě se z ní vyklubala poetická duše. Ve Švýcařích vydržela v pravém slova smyslu čumět na vodopády dvě hodiny, ať to bylo u Drauburgu nebo u Eberdorfu. A při tom ani kousek salámu v brašnách. Říkal jsem jí: ,Nech už toho koukání, drahoušku.’ A víte, co mně na to odpověděla? Že jsem prach sprostý žrout, který nemá citu pro přírodu. A jednou mně řekla někde v Solné Komoře, že má ke mně nepřekonatelný odpor. To bylo takhle: Se skály v horách zurčel nějaký potůček, jak tomu říkala, a tekl údolím. Lehl jsem si na trávník a myslil si: ,Spánembohem, ať jen teče, kam chce.’ Ona zatím sbírala květiny a přinesla takovou kytku. Já se na to podívám a ona to byla řeřicha. Jedl jste již řeřichový salát k vepřovému nadívanému bůčku? Nejedl? Ona také ne, ale když jsem jí to povídal, jaká je to slast, tu se rozvzteklila a počala řádit. Je to hrozné, když taková tenounká osoba počne zuřit. Věřte mně, že je to horší, než když se starý námořník hádá s kormidelníkem. A pak to začalo být čím dál tím horší. Vymýšlela si tury nejobtížnější, a dokonce jednou mne táhla až na nějaký ledovec.

„Ano, dejte mně udělat bifteček,“ řekl číšníkovi mezitím. „Můj drahý pane, pokračovalo to strašně, uvazovali mne na provazy a tahali přes propasti a po almách nic než mlíko, samé mlíko. Dopálil jsem se na to, a abych měl konečně zas jednou kousek masa, koupil jsem na Huberalmě celou krávu a salašníci ji upekli. Měl jste vidět, jaký ona dělala rámus. Ona byla nadšena pro ty krávy se zvonci a považovala můj čin za zhanobení Alp. Tak jsme se tloukli až k Wallerspitzi. Prohlásil jsem, že na tu horu nepolezu. ,Dobrá,’ řekla, ,půjdu tedy se společností z hotelu.’

Byl tam takový hotel jako zde, s verandou, s vyhlídkou na celou Wallerspitzi a měli tam také dalekohled. Společnost, s kterou se vypravovala do hor, skládala se ze dvou maďarských turistů a jedné Angličanky. Rozloučil jsem se se ženou a bylo mně k polednímu najednou teskno. Šel jsem k dalekohledu a namířil ho do hor. Tak blízko měl jsem před sebou Wallerspitzi, že jsem viděl poletovat motýly na skalách. Hledal jsem výpravu a dlouho to trvalo, než jsem ji našel. Pak jsem zavolal hoteliéra a číšníka a požádal je, aby mně řekli na své čestné slovo, co vidí. ,Vidím, vaše blahorodí,’ řekl hoteliér, ,vaši paní choť a toho jednoho Maďara, a ten Maďar právě líbá vaši paní choť. Ten druhý Maďar pak líbá tu Angličanku. Je to velmi veselé.’ Pak se šel podívat číšník a povídá: ,Vaše blahorodí, líbají se všichni dál.’

Víte, co jsem udělal? Rozbil jsem dalekohled, pak jsem se opil, a když se vrátili ti Maďaři, spal jsem jako dřevo. Ráno byli pryč i s Angličankou. Zaplatil jsem dalekohled, odvezl ženu na dráhu a poslal do svého obchodu s kávou. Plakala a chtěla ještě po té celé aféře vidět Kufstein. ,Ani mne nenapadne,’ řekl jsem, ,to jsi si měla napřed rozmyslit s těmi Maďary.’ A tak sám a sám konám nyní svatební cestu. Rozbil jsem už čtyry dalekohledy a vyjídám ze zármutku alpské země.“

A obraceje se k číšníkovi, řekl teskným, bolným, tichým hlasem: „Přineste mně ještě jeden bifteček.“