Doktor Samet

 

 

Pokud se týče otázky, byla-li paní Nohavová přesvědčena o naprosté existenci pana doktora Sameta, mohu odpovědět jen pokrčením ramen, neboť kdykoliv pan Nohava mluvil s ní o doktoru Sametovi, nedávala nikdy najevo, že doktora považuje za bytost vybájenou, za výplod bujné fantazie svého manžela.

Jedině mohu dodat k pokrčení ramen, že každou zmínku o doktoru Sametovi doprovázela výrazně básnicky: „Nohavo - ohavo“, což bylo, jak každý uzná, od ni nehezké, neboť mohl pan Nohava za to, že jeho předkové měli takové jméno, na jehož pátý pád lze tak lehce rýmovat „ohavo“?

Nyní si ovšem každý pomyslí, proč by mohla ona pochybovat o existenci pana Sameta, a za druhé, proč mluvíval pan Nohava s ní o panu doktorovi?

Kvůli lepšímu pochopení prvého odpovím na druhé proč.

Pan Nohava hovořil vždy o panu doktorovi, kdykoliv provedl nějakou ohavnost (viz: Nohavo - ohavo), špatný čin, zlý skutek, darebáctví, uličnictví, mizernosti, když totiž přišel později domů k obědu, později z procházky, pozdě k večeři, pozdě v noci z hostince, ba i opak „pozdě“ - „časně“, „časně“ ráno, lze právem připočítat mezi případy jeho ohavnosti, špatných činů, zlých skutků, darebáctví, uličnictví a mizerností.

A aniž by paní Nohavová studovala češtinu, nazývala svého manžela ohavou (ohavnost), špatinou (špatný čin), zlosynem (zlý skutek), darebákem (darebáctví), uličníkem (uličnictví), mizerou (mizernosti), přidávajíc k tomu základní číslovku se zájmenem „ty“, „ty jeden“, dále superlativ přídavného jména „velký“ - „největší“, a napodobujíc onen známý obrat básnický: skleničko skleněná, který sklář tebe sklenil, ve rčeních: darebný darebáku, mizerný mizero mizerů apod.

A na ta všechna volání odpovídal pan Nohava s vážností prvních křesťanských mučedníků: „Já byl s panem doktorem Sametem...“

A později, když se mu dostal náhodou do ruky francouzský román, kde manžel tituluje svou paní „ctěná přítelkyně“, odpovídal na ona různá rčení klidně: „Ctěná přítelkyně, já byl s panem doktorem Sametem.“

„Až do rána, ty jeden největší zlosyne?“

„Ano, ctěná přítelkyně…“

„Už nejsem tvou manželkou, jen přítelkyní, zlosyne, co?“

„Byl jsem, věř mně, s panem doktorem.“

„Nohavo - ohavo!“ Poté se paní manželka odvrátila od pana manžela, který hlasem vyjadřujícím lítost nad sebou žádal o černou kávu. „To se rozumí, že tě budu podporovat v tvém darebáctví! Bílou kávu dostaneš, hodně bílou s tučným škraloupem, který nesmíš vylovit, rozumíš...“

Bolestný výraz, který objevil se na jeho tváři, vyznával, že to pochopuje, že rozumí té bílé kávě, že rozumí tomu tučnému škraloupu, který tak namáhavě půjde do krku, jako šel on k ránu po schodišti domů.

Pak prodělával ještě jednu éru nedobrovolného odříkání se slanečka a kyselých okurek, o kteréž léky žádal s lahodnými názvy: „Miláčku, drahoušku, srdíčko,“ zatímco v odpověď znělo: „Máš to marný, Fany nepošlu pro nic.“ - „Holoubku!“ - „Fany pro nic nesmí jít.“

Potom následovaly jeho zoufalé pokusy vniknout do spižírny na naložený květák nebo celer, které by osvěžily jeho tělesný stav, pokusy, které skončily naprostým nezdarem u dveří spižírny, kde Fany hlásila do kuchyně: „Milostpaní, milostpán je tady.“

A smutný oběd nato pepřila paní Nohavová velmi srozumitelnými narážkami na ubohé manželky špatných manželů a důrazným výslechem pana Nohavy, který si vždy přitom v rozčilení přesolil jídlo a vymýšlel na svou obranu kavárnu, ztrátu deštníku, návrat do kavárny, nalezení deštníku a příjemnou, poučnou zábavu s panem doktorem. Ode dvou let, kdy poprvé ozvala se z jeho úst zmínka o společnosti doktora Sameta, opakoval bezpočtukráte: „Je to bez odporu učenec.“

Směle vykládal o cestách po Americe, Anglii a Německu, o doktorovi Kochovi v Berlíně, u kterého byl on asistentem, o učenosti jeho a vzdychal: „Kdybys věděla jenom, co je bakteriologie, kdybys to jen věděla.“

„]á vím jen tolik, že jsi ničema“

Pan Nohava dělal, jako by byl přeslechl a pokračoval: „Bakteriologie je věda, báječná věda a doktor Samet je učenec, a ty místo toho, abys měla radost, že já mám styky s předními kapacitami...“

Toho dne obohatila paní Nohavová svůj slovník přezdívek o jednu: „Ty kapacito!…“

Doktor Samet hrál tedy velkou roli, jak vidět, v životě obou manželů; byl-li u pana Nohavy příjemným človíčkem, byl u paní „taky jeden takový...“

Poslední dobou doktor Samet ani nevycházel z řeči v rodině pana Nohavy. V pondělí nepřišel pan Nohava k obědu a navrátiv se až v jedenáct hodin večer bez kravaty, prohlásil, že byl pozván na oběd k panu doktorovi.

Ve středu pan Nohava nepřišel k večeři a vrátil se domů o jedné hodině noční, udávaje za svou omluvu, že byl na přednášce pana doktora. Noční revizí obsahu jeho kapes zjištěna nepopíratelná ztráta tobolky.

V pátek objevil se pan Nohava ráno s roztrženým svrchníkem na zádech a s boulí na hlavě, šeptaje namáhavě, že byl s panem doktorem na nočním výletě v Roztokách a v neděli dovršil řadu hříchů, když po poledni přišel bez klobouku a v kapse jeho kabátu byl nalezen účet za dvě láhve šampaňského, které vypil prý ve společnosti pana doktora Sameta a jednoho dánského lékaře, který zde studuje zdravotnictví.

„Hlavní město v Dánsku je Kodaň,“ řekl pan Nohava, usínaje na pohovce…

A když se probudil k páté hodině, bylo mu tak špatné jako nikdy předtím… Hlava ho bolela, žaludek mu cosi svíralo, zkrátka zle a zle.

„Ženuško,“ prosil slabým hlasem, „ať Fany doběhne pro doktora, mně je moc špatně...“

„Vidíš, vidíš,“ pravila paní Nohavová, „já věděla, že té jednou pánbůh potrestá, půjdu sama pro doktora...“

Za hodinu přijel lékař a prohlédnuv pacienta, který mu šeptal: „Bylo jich pět a ne dvě...“ pravil: „To zas přejde, jen studené obkladky na hlavu a předepíši trochu antipyrinu.“ Vyňal blok a předepsal a poroučel se s ujištěním, že zítra jistě přijde.

Po jeho odchodu sedla si paní Nohavová k posteli nemocného a tázala se: „Víš, jak se ten pan doktor jmenuje?“

„To nevím, drahoušku.“

Paní Nohavová vztyčila se a ukazujíc ubožákovi recept, pravila: „Ten pán je doktor Samet, Nohavo ohavo...“

Od té doby pan Nohava nikdy již neříká, když se někde opozdí: „Byl jsem s doktorem Sametem,“ a posledně zpozdiv se řekl: „Byl jsem s moravskými studenty,“ o čemž pochybujeme s paní Nohavovou.

Nohavo! Ohavo!