Děti, poproste svých pěstounů, aby dovolili vám si odebírati časopis Našim dětem!

 

 

V Králové Poli u Brna vyšlo 25. února t. r. 1. číslo realistického čtrnáctideníku Našim dětem redakcí Zd. Wiedermannové-Motyčkové. Časopis ten věnován je dětem do 10 let a obsahuje poučení o politické situaci, o geologii se zvláštním zřetelem na devonský útvar, poučení o finančních spekulacích Průmyslové banky, tržní zprávy z trhů, zprávu o českoamerické Národní radě, článek o českém kapitálu v Srbsku, zkrátka všechno, co děti realistů od 4 let do 10 věděti mají. Jak působí tento časopis na dětskou duši, o tom svědčí následující rozmluva čtyřletého Pepíčka, syna profesora Zikmunda, věrného přívržence strany realisticko-pokrokové, kterou Pepíček vedl po obědě se svými rodiči.

Otec: „S naší služkou nelze již vydržeti. Všude se zdrží hodinu ...“

Pepíček: „Tatíntu, to povjídal náš doktoj Hejben: Je toho dost, co nás fojmuje, ale i dost toho, kjde se človět může fojmovat sám. Vůje je pjotivou fatalismu, vůje může utvážjet tjedy i pjostžjedí. Človět joste k vyššímu úkoju, má-li jej.’ “

Matka (nadšeně): „Dobře, Pepíčku, dostaneš pětník!“

Pepíček: „Nech si pjetnít pjo sebe, mjaminto! Uč se spožjit. Cutr bude dražší. Rafináda z Vídně stojí za 100 kijogjamů 72,50 až 73 kojun. Z Pjahy 71,75 až 72 kojun 25 hajížů. Za pjetníčet nedostaneš, mjaminto, moc cutru.“

Otec: „Dobře, synáčku, každý má spořit, i malí chlapci.“

Pepíček: „To dobje chápeš, tatíntu. Já budu spojžit a toupím si jadium. To je, tatíntu, kovový pjvek. Jest bílý tov, ktejý na vzduchu jichle se slučuje s kyslítem. Jozkjádá mocně vjodičtu, spaluje papíj, dyz ho k nemu pjiložíš.“

Matka: „Copak je nového, Pepíčku?“

Pepíček: „Vjechním státním zástjupcem v Pjaze byl jmenován Sandmann a papjež chce opustit Jím a odstěhovat se do Jakousta, poněvadž Itajie sjaví jetos čiricetijet jubijeum sjednocení. Pojitita, mijí jodiče, je vůbec tjed jozházená. Pši vojbách to teď jealisti vyhjajou na ceje cjáře.“

Otec (upřímně ho líbá).

Pepiček: „Mně sje v noci zdájo o pajagjafu čtijňáctém. Pak sje mje zdájo, že byjo nové ministejstvo a tam že byl ten starej hrabě Wickenbujg, dosavadní sekční. šéf v ministejstvě vežejných pjací, maminto. A pak jako kdyby k mojí postýjce pšišel místodjžitel hjabě Tůn a povídal: ,Nazdáj jealisti!’ a doktoj Fidlej, ten mě držej za rutu a chtěl, abych koupij akcie nového českého cjukjovaju v Sjbsku, ktejý povojija skupština, aby mjela němectá akcijová spoječnost v Jezně v Bavojstu stek.“ (Seskakuje ze židle.)

Matka: „Kam jdeš, Pepíčku?“

Synáček: „Budu psjat Machajovi o autogjaf a pat napjíšu do Času, že je nepjodnost dědičná.“

A Pepíček, maje v kapse časopis Našim dětem, odchází, hvízdaje si pochod.

(Ve dveřích:) „To je z Johengjína, tatíntu ...“