X

Heslo:
Sehr gut, nicht wahr, meine Herren?
Překlad:

Velmi dobře, není liž pravda, mí pánové?

I-09
 

X