X

Heslo:
Ja, über den Seelenfrieden, sehr gut.
Překlad:

Aha, o tom pokoji v duši.

I-09
 

X