X

Heslo:
„Ite, missa est“  |  ritus
Překlad:

"Jděte, propuštěna je"

Komentář:

Závěrečná  slova z latinské liturgie římského ritu, pronesená knězem. Význam této věty není zcela jasný, nejspíš se vztahuje ke shromáždění věřících, ale i možná k posvěcenému chlebu a vínu, které se v raných dobách křesťanství posílaly k sousedním křesťanským společenstvím. Odpověď shromáždění je "Deo gratia" = "Díky Bohu".

Ritus je náboženský termín z prostředí křesťanských církví, který označuje celek zvyklostí, liturgických předpisů, právních nařízení, apod. Pojem ritus se nejčastěji používá s ohledem na způsob sloužení bohoslužby.

I-09
 

W W

 

X