Doklady vlastní

rodné a křestní listy Josefa Haška, Kateřiny Jarešové a Jaroslava Haška
rodokmen Jaroslava Haška
absolutorium z Českoslovanské obchodní akademie
doklady o seznámení a sňatku s Jarmilou Mayerovou
autorské a nakladatelské smlouvy
doklady o návratu J. Haška z Ruska a o jeho pobytu v Lipnici v posledních letech jeho života
policejní zprávy a dokumenty týkající se Jaroslava Haška z let 1903-1923
úmrtní list

Korespondence vlastní
    přijatá

Hašková (Mayerová) Jarmila Hašek Jaroslav 1908-1921, b.d.
Kuděj Zdeněk Matěj Hašek Jaroslav1915
Mach Josef Hašek Jaroslav1917
nezjištění Hašek Jaroslav 1910-1915
Nováková Lidka Hašek Jaroslav 1910
Papoušek František Hašek Jaroslav 1912
Pšenka R. J. Hašek Jaroslav 1922

    odeslaná

Hašek Jaroslav Drobílkovi Eduardu b.d.
Hašek Jaroslav Eblovi Františku přílohy: 2 fotokopie b.d.
Hašek Jaroslav Haškové (Mayerové) Jarmile 1900-1921
Hašek Jaroslav Maškové Marii 1900-1902
Hašek Jaroslav Klognerové Josefině 1912
Hašek Jaroslav Mayerové Josefině 1910-1912
Hašek Jaroslav Mayerovi Josefu 1910, b.d.
Hašek Jaroslav Milotové Heleně 1907
Hašek Jaroslav nezjištěným (1 originál a 1 fotokopie) 1914-1922
Hašek Jaroslav Panuškové Marii 1922, b.d.
Hašek Jaroslav Panuškovi Jaroslavu 1921-1922, b.d.
Hašek Jaroslav Salátovi (Petrlíkovi) Jaroslavu (fotokopie a 2 opisy) 1920
Hašek Jaroslav Sauerové Betty 1921
Hašek Jaroslav Stivínovi Josefu (foto J. Haška s Z. M. Kudějem) b.d.
Hašek Jaroslav Šikýřovi Oldřichu 1921-1922, b.d.
Hašek Jaroslav Švecovi Josefu 1921-1922
Hašek Jaroslav Hejda a Tuček, nakladatelství – Praha 1922
 

Opisy Haškových dopisů cizí rukou

Hašek Jaroslav Haškové (Mayerové) Jarmile (opis) b.d.
Hašek Jaroslav Invaldovi Alexandru (opis) 1922
Hašek Jaroslav Jančákové Marii (opis) 1915
Hašek Jaroslav Kudějovi Z. M. (opis) b.d.
Hašek Jaroslav Longenovi Arturu (opis) b.d.

Korespondence cizí

Invald Alexandr Panuškovi Jaroslavu 1922
Mahen Jiří „Troskám“ Strany mírného pokroku v mezích zákona 1924
Panušková Marie Panuškové Jarmile 1922
Panušková Marie Panuškovi Jaroslavu  1921
Waltner Josef Janskému Emanuelu  1924

Rukopisy vlastní
    poezie

Čenkovi Strakovi. Báseň, rkp., 1 list, 8
Člen venkovské jsem deputace... Verše s věnováním „Želvě“ a s ilustrací, rkp., 1 list, fo
Ist eine dumme Wasserpoesie. Báseň, rkp., 1 list, 12
Milý bratře a drahý kolego! Báseň, rkp., 1 list, 4
Nad pravé lásky věru není... Báseň, rkp., 2 ll, 4
Na Lipnici. Báseň, rkp., 3 ll, 8 příloha: strojopisný opis, 2 ll, 4
Tak Bůh je svědek, že jsem dobrý křesťan. Báseň, rkp.. 2 ll, 8
(se dvěma kresbami Jaroslava Haška)
U Roztok je pěkná álej... Báseň, rkp., 2 ll, 4 (fotokopie)
Vánoce českého vojáka v Poli. Malý fejeton. Přípis z fronty. Básně, strojopis. opisy, 4 ll, 8
Věnováno p. Karlu Šnorovi. Báseň, rkp., 1 list, 8  (opis cizí rukou)

    próza

Dacani dál drží svůj týden. Próza, rkp., 5 ll, 8
Dobrý voják Švejk v zajetí (1917). Strojopis. kopie, 81 listů, 8
Dušička Jaroslava Haška vypravuje. Próza, rkp., 8 ll, 8
Jubilejní vzpomínka. Próza, rkp., 4 ll, 8
Má tragedie montmartská. Povídka, rkp., 4 ll, 8
Nad jezerem Blatenským. Povídka, rkp., 4 ll, 8
Neštěstí v Tatrách. Povídka, rkp., 5 ll, 8
O upřímném přátelství. Povídka, rkp., 7 ll, 8
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Rkp., díl I., 171 list, 8
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Rkp., díl II., kapitola 2, 3 ll, 8
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Rkp., díl II, kap. 5, 2 ll, 8
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejkovy příhody v Királyhidě. Rkp., 40 ll, 8
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Pokračování Švejkových příhod v Királyhidě. Rkp., 8 ll, 8
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Úryvek z kapitoly Švejkova budějovická anabáze, rkp., 1 list, 8
Pokus o obrození. Povídka, fotokopie rukopisu, 6 ll, 8
Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. Rkp. (většinou rukou Jarmily Haškové), 472 ll, 8
Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona. Strojop. 162 ll, 4 (3 ll obsahu)
Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku. Úvod (rkp. J. Haška), Počáteční program, Soudruh Škatula (rkp. Jarmily Haškové), fotokopie, 3 ks
Příhody starosty Tomáše. Povídky, fotokopie rukopisu, 8 ll, 12
Vzácný nález profesora Pak-Fonga. Povídka, rkp., 3 ll, 8

    drama

Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní. Veliká výpravná férie o XIV. obrazech. Rkp. (E. A: Longena) s podpisem Jaroslava Haška na poslední straně, 46 ll, 4
Z Prahy do Bratislavy za 365 dní. Druhé znění (s poznámkou na obálce Abgeschrieben nach unserer Bearbeitung, rkp. (cizí rukou), 49 ll, 8
Z Prahy do Bratislavy za 365 dní. Strojop., 43 ll, 4

    rukopisné náčrty a torza

Kniha tato vychází... Náčrtek textu k reklamnímu plakátu, rkp., 2 ll, 8 příloha: Ladova kresba na obálku 1. vydání Haškova Švejka
Literární a umělecký večer. Náčrt programu, rkp., 1 list, 8 (na druhé straně Haškův opis básně G. R. Opočenského Alkoholik)
Málokomu se podaří býti srdečným... Próza, rkp., torzo, 1 list, 8
… oficiálem. Pan Datami... Próza, rkp., torzo, 1 list, 8
Pan Adamus…, „Při prohlídce konané...“ Rkp. náčrt, 2 ll, 12
Panu Erbekovi zatočila se hlava... Próza, rkp. torzo, 2 ll, 8
Pitomec u kumpanie. Záznam, rkp., 1 list, 12
Pokušení pátera Bruno Čubrdy. Próza, rkp., torzo, 6 ll, 8
… v krčmě u silnice... Próza, rk., torzo, 2 ll, 8
Vpředu stolu seděl obchodní rada Hilpert... Próza, rkp., torzo, 2 ll, 8

    opisy Haškových prací cizí rukou

Királyhida. Opis básně, rkp., 1 list, 4
Nazdar. Opis básně, rkp., 1 list, 4
Psát památník, to zvyk je starý. Opis básně, rkp., 1 list, 8
Vám slečno píši v památku. Opis básně, rkp., 1 list, 8
Vstoupí člen venkovské deputace. Opis básně, strojop., 1 list, 4

Rukopisy cizí

Kejla Jaroslav: Jak to bylo v bitvě u Chorupan, kde se dal Jaroslav Hašek zajmout. Vzpomínka, strojop. ve 2 vyhotoveních
Opočenský Gustav R.: Na tvou památku. Verše k vzpomínkovému večeru na Jaroslava Haška v roce 1924, rkp., 1 list, 8
Štěpánek Kliment: O posledních dnech Jaroslava Haška. Rkp., 15 ll, 8
Zaňka Josef: Rodokmen psa. Vyplněný formulář, rkp., 1 list, 4

Tisky a drobné tisky
    publikace

Fuchs Václav: Všecky druhy psů slovem i obrazem
Klaus Alois: Lichnice, studie místopisná i historická
Pravý domácí přítel, Velký zábavný kalendář pro dům i rodinu na obyčejný rok 1915, II. díl
Wilser Ludwig: Leben und Heimat der Urmenschen Ziegen. Jednotlivý list s vyobrazením různých druhů koz

 

    obálky knih, propagační plakáty, prospekty, pozvánky
 
Výstřižky
    výstřižky s povídkami, fejetony a články Jaroslava Haška
 
    výstřižky týkající se života a díla Jaroslava Haška
 
    výstřižky s ilustracemi a kresbami (J. Lady a Z. Kratochvíla)
 
Fotografie
    fotografie (původní) z různých období Haškova života, fotokopie dokladů a zpráv o Jaroslavu Haškovi
 
Varia
    dvě pamětní mince z pozůstalosti Jaroslava Haška