Kriegsarchiv Wien

Návrh na vyznamenání Jaroslava Haška, byl dekorován dne 18. 8. 1915 v dnes již neexistující  vesnici Ždžary "Malou stříbrnou" - Stříbrnou medailí za statečnost, II. třídy.

Dekorierung provedl Oberst Rudolf Kiesswetter

 

Hat in den Kämpfen am 25./7. nächst Poturzyce unermüdlich u. mit Lebensverachtung in die Schwarmlinie
wichtige Befehle und von dort Situationsmeldungen überbracht, wobei er die Mannschaft durch Erheitern u. Zurufe aufmunterte, selbst freiwillig Rekognoszierungen durchführte und kleine Gruppen in entsprechende Linien vorführte.
Steht seit 30./6. l. J. [laufenden Jahres] im Felde

Antrag: Silb. Tapferkeitsmed. II Kl.

Standort, am 2. August 1915

Transkripce G. Kerschbaumer

Přenášel v bojích u Poturzyce 25.7. na rojnici (na švarmlinii) neúnavně a s nasazením života důležité rozkazy a odtud hlašení o stavu, přičemž obveselováním a nadšeným voláním povzbuzoval mužstvo, sám dobrovolně prováděl průzkumy a posílal malé skupiny do odpovidajících postavení. Stojí od 30.6 t.r v poli.

Návrh: Stříbr. med. za statečnost, II. tř,

Posádka, 2. srpna 1915

Překlad Michal Giacintov

[Za IR91 podepsán zřejmě velitel pluku (do 13.9.1915) Oberst Alfred Steinsberg]

[Za K.u.k. 17tes Infanteriebrigade podepsán její velitel Oberst Johannes von Mossig]

 

Avers dokumentu