POHYB A OPERACE PĚŠÍHO PLUKU 91 PODLE DĚJIN PLUKU, KTERÉ JSOU ULOŽENÉ VE VOJENSKÉM HISTORICKÉM ARCHIVU  
Legenda: modře je vyznačena pochodová trasa, zeleně podtrženými obcemi pluk pouze procházel, ve žlutě označených obcích přebýval a hlavně nocoval, červeně jsou vyznačena významná místa bojových operací.