X

Heslo:
Salmova ulice, Salmovská
Souřadnice:
50°04'30.8"N 14°25'21.3"E
Výklad:

Ve skutečnosti se jedná o Salmovskou ulici. Byla pojmenována po Františku Salm-Reifferschied, který měl zvláštní titul – starohrabě. Ten používali pouze příslušníci tohoto rodu. Starohrabě František Salm – Reifferschied zde za domem č. p. 506 založil na konci 18. století velkou zahradu, která byla současníky pokládána za překrásnou. Postupně mizela po roce 1868 vlivem nové zástavby. Od poloviny 19. století se sice ulice jmenovala Salmova, ale od roku 1870 až dosud se jmenuje Salmovská.  III. okresní policejní komisařství zde bylo v č.p.507. Je to uvedeno v Adresáři královského hlavního města Prahy a obcí sousedních z roku 1910 a zde je také uvedeno, že vrchním komisařem zde byl Karel Fahoun.

Jaroslav Hašek byl na tomto komisařství pro výtržnosti a opilství mnohokrát. Dosvědčuje to řada policejních protokolů uložených v archivu ministerstva vnitra. O překlady a opisy do češtiny se postaral Břetislav Hůla, ale jsou uložené ve fondu Zdeny Ančíka v Památníku národního písemnictví.

Stavební sloh tohoto domu na rohu Ječné a Salmovské však odpovídá období okolo roku 1925 - 1930, proto si myslím, že Švejk byl předveden do domu, který zde už dávno nestojí. V podstatě zde prožil odpolední chvíle onoho osudového dne 29. července 1914, kdy Císař Pán vypověděl válku Srbsku a nechal vyvěsit svůj manifest, sepsaný dne 28. července. Byl to čtvrtek a Švejk ještě v této chvíli o tom neměl ani tušení.

I-04
Výtržnosti učinil konec vrátným přivolaný policejní strážník, který Švejka předvedl na policejní komisařství do Salmovy ulice.
I-05
„Víte co, Švejku,“ řekl vlídně pan komisař, „nač se zde, na Salmovce, máme s vámi zlobit? Nebude lepší, když vás pošleme na policejní ředitelství?“

 

 Ručička nám ukazuje dům v Salmovské č.p.507 dnes.

Adresáři královského hlavního města Prahy a obcí sousedních z roku 1910. III. okresní policejní komisařství

Vrchním komisařem v Salmovské ulici byl Fahoun Karel

Adresáři královského hlavního města Prahy a obcí sousedních z roku 1910

X