The Good Soldier Švejk

Velmi pěkné stránky mého kamaráda z Norska. Z jeho poslední práce je zajímavé porovnání románu s texty ostatních cizích publikací „The Good Soldier Švejk“ versus „The World War in words and pictures“. Zde je vidět jak asi Haškova fantazie při psaní pracovala: přečetl si někde nějaký článek a ihned jej aplikoval do děje románu.