Feldukrát Eybl na norských stránkách

 

Velice pěkně zpracovaný´dokument o knězi, který byl inspirací Jaroslavu Haškovi k vytvoření postavy polního kuráta Ibla : A tak se objevil místo gulášových konserv vrchní polní kurát Ibl, který zabil tři mouchy jednou ranou. Odsloužil polní mši najednou pro tři pochodové prapory, dvěma z nich požehnal do Srbska a jednomu do Ruska…..A týž den vrchní polní kurát Ibl byl již ve Vídni a opět tam jinému maršbatalionu vykládal dojemnou historii, o které se Švejk zmiňoval a která se mu tolik líbila, že ji nazval blbostí na kvadrát.„Milí vojáci,“ řečnil vrchní polní kurát Ibl, „tak tedy si myslete, že je rok osmačtyřicátý a že vítězstvím skončila bitva u Custozzy, kde po desetihodinovém úporném boji musil italský král Albert přenechati krvavé bojiště našemu otci vojínů, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobyl tak skvělého vítězství.

Stále mi vrtá hlavou co je Bugzolle nebo Bugzilla viz zápis:

11.7. … Odpoledne přišla Jobova zvěst: Podle nařízení KM9 a 28948 zálož. polní kurát Eybl od 91. pěšího pluku je přeložen k Bugzolle 9. Náhrada pro Eybla přichází. Bugzolle 9. Tak mám opustit můj milý pluk, se kterým jsem srostl. S těžkým srdcem přijímám toto vyznamenání. 12. 7. Ráno u divize v Lonie mluvil u Gabelfrühstück s majorem Bergmannem, štábním lékařem Stensteonem, Pekárkem, Kopeckým, Wittem a von Claudi. Odpoledne u regimentkomannda – urovnání udání. Plukovník navrhl Bugzillu 9, abych zůstal, než přijde nový – stalo se. Silně pršelo. Už jsme se o tom s Jomarem bavili a dospěli k názoru, že by to mohl být nějaký krycí název něčeho. Jaké jsou Vaše názory? 

Napsat komentář