Záhada koncentráku Steinhof objasněna!?

Milá Aninko! Máme se zde velice dobře, všichni jsme zdrávi. Sousedka vedle na posteli má skvrnitý tyfus a také jsou zde černé neštovice . Jinak je vše v pořádku. Jídla máme dost a sbíráme bramborové slupky na polívku. Slyšela jsem, že je pan Švejk už mrtvý , tak nějak vypátrej, kde leží, abychom po válce mohli mu dát ten hrob obložit. Zapomněla jsem ti říct, že na půdě v pravém rohu je v bedničce jeden malej pejsek ratlíček, štěňátko. Ale to už je kolik neděl, co nedostal nic žrát, od tý doby, kdy si pro mne přišli pro velezradu.Tak myslím, že je už pozdě a že už je ten pejsek taky na pravdě boží .

A přes celý lístek růžové razítko:

 Zensuriert. K. u. k. Konzentrationslager Steinhof.

Systematicky jsem vyhledával internační a koncentrační tábory v Rakousko – Uherské monarchii a narazil jsem na tábor v Dolním Rakousku nedaleko od Křemže v obci Steinklamm. Jaroslav Hašek ve své rozsáhlé povídce „Dobrý voják Švejk v zajetí“ píše o koncentráku Thalerhof. Ten skutečně existoval. Domnívám se, že Hašek ze Steinklamm použil Stein a z Thalerhof – hof = románový koncentrák Steinhof .

Feldukrát Eybl na norských stránkách

 

Velice pěkně zpracovaný´dokument o knězi, který byl inspirací Jaroslavu Haškovi k vytvoření postavy polního kuráta Ibla : A tak se objevil místo gulášových konserv vrchní polní kurát Ibl, který zabil tři mouchy jednou ranou. Odsloužil polní mši najednou pro tři pochodové prapory, dvěma z nich požehnal do Srbska a jednomu do Ruska…..A týž den vrchní polní kurát Ibl byl již ve Vídni a opět tam jinému maršbatalionu vykládal dojemnou historii, o které se Švejk zmiňoval a která se mu tolik líbila, že ji nazval blbostí na kvadrát.„Milí vojáci,“ řečnil vrchní polní kurát Ibl, „tak tedy si myslete, že je rok osmačtyřicátý a že vítězstvím skončila bitva u Custozzy, kde po desetihodinovém úporném boji musil italský král Albert přenechati krvavé bojiště našemu otci vojínů, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobyl tak skvělého vítězství.

Stále mi vrtá hlavou co je Bugzolle nebo Bugzilla viz zápis:

11.7. … Odpoledne přišla Jobova zvěst: Podle nařízení KM9 a 28948 zálož. polní kurát Eybl od 91. pěšího pluku je přeložen k Bugzolle 9. Náhrada pro Eybla přichází. Bugzolle 9. Tak mám opustit můj milý pluk, se kterým jsem srostl. S těžkým srdcem přijímám toto vyznamenání. 12. 7. Ráno u divize v Lonie mluvil u Gabelfrühstück s majorem Bergmannem, štábním lékařem Stensteonem, Pekárkem, Kopeckým, Wittem a von Claudi. Odpoledne u regimentkomannda – urovnání udání. Plukovník navrhl Bugzillu 9, abych zůstal, než přijde nový – stalo se. Silně pršelo. Už jsme se o tom s Jomarem bavili a dospěli k názoru, že by to mohl být nějaký krycí název něčeho. Jaké jsou Vaše názory? 

Chcete si přečíst Haška na mobilu?

Na serveru Virtuálního muzea Jaroslava Haška a Josefa Švejka připravuji responzivní verzi . Jedná se v podstatě o to, že se stránky přizpůsobují prohlížeči. Je tedy možné stránky číst na monitorech různého rozměru, tabletech i mobilních telefonech. Zatím si můžete třeba na mobilním telefonu přečíst devět kapitol prvního dílu. Z desáté kapitoly je hotova I. a II. část, dokončuji třetí. Potom se na nějaký čas odmlčím, protože budu kontrolovat a korigovat vše podle originálu Haškova rukopisu. Tím odstraním všechny nánosy různých úprav, kterých se dopustili všichni, aby to čtenářům předložili podle nových pravidel jazyka českého nebo provedli úpravy zcela nepochopitelného rázu. Například: ukradeného stájového pinče pojmenoval Hašek „Fox“ tak proč se v nových vydáních i ve Steklého filmu jmenuje „Lux“.

Fox čili Max v originále


A stejný text po úpravách:
„Tento pes, pane plukovníku…“ namítal nadporučík Lukáš.
„Patří mně, pane nadporučíku,“ přerušil ho drsně plukovník, „je to můj Lux.“
A Lux či Max vzpomněl si na svého starého pána a nového vypudil úplně ze svého srdce, a vytrhnuv se, skákal na plukovníka a projevoval takovou radost

1. ZASÁHNUTÍ DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA DO SVĚTOVÉ VÁLKY
         2. DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK NA POLICEJNÍM ŘEDITELSTVÍ
         3. ŠVEJKA VYHODILI Z BLÁZINCE
         5. ŠVEJK NA POLICEJNÍM KOMISAŘSTVÍ V SALMOVĚ ULICI
         6. ŠVEJK OPĚT DOMA, PRORAZIV ZAČAROVANÝ KRUH
         7. ŠVEJK JDE NA VOJNU
         8. ŠVEJK SIMULANTEM
         9. ŠVEJK NA GARNISONĚ
       10. ŠVEJK VOJENSKÝM SLUHOU U POLNÍHO KURÁTA
             část I
             část II
             část III
             část IV
      11. ŠVEJK JEDE S POLNÍM KURÁTEM SLOUŽIT POLNÍ MŠI
             část I
             část II
      12. NÁBOŽENSKÁ DEBATA
      13. ŠVEJK JDE ZAOPATŘOVAT