Další do zpěvníku

Další unikát do zpěvníku. tentokrát v souvislosti s fedkurátem Kazem. Polní kurát melancholicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat: „Mne už nemá žádnej rád...“ Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal: „Entschuldigen Sie, lieber Kamerad, Sie sind ein Trottel, ich kann singen, was ich will.“

Mě už nemá žádný rád

A obraceje se na Švejka, prosil a žadonil vytrvale: „Vyhoďte mne z automobilu. Proč mne vezete s sebou?“

 Posadil se a bručel: „Okolo měsíce, kola se dělají.

 Věříte, pane hejtmane, v nesmrtelnost duše? Může se kůň dostat do nebe?“

 Počal se hlasitě smát, ale za chvíli zesmutněl a apaticky se díval na Švejka pronášeje: „Dovolte, pane, já vás již někde viděl. Nebyl jste ve Vídni? Pamatuji se na vás ze semináře.“